Úvod – psychoterapeut, lektor, supervizor

Zkušenost není to, co člověka potká, ale co člověk udělá s tím, co ho potkalo.  A. Huxley

Od roku 1998, kdy jsem vstoupil na půdu pomáhajících profesí, uplynula již relativně dlouhá doba, ale výše uvedený citát stále chápu jako zřetelnou červenou nit, která reprezentuje mou psychoterapeutickou/lektorskou/supervizní i životní filozofii a spojuje tak v jeden celek služby, které aktuálně nabízím v rámci své privátní praxe. Hledáte-li pomoc či podporu v následujících oblastech, neváhejte se na mě s důvěrou obrátit:

1

Psychoterapie a poradenství

Když zakopnete o nějakou životní překážku a potřebujete se oprášit, vstát a jít spokojeně dále

2

Vzdělávání a rozvoj

Z každého semínka, které zasadíte, může za čas vyrůst pevný a zdravý strom obsypaný šťavnatými plody

3

Supervize

I profesionál se někdy potřebuje schovat pod ochranný deštník a reflektovat svou práci s klienty

4

Jsem tu pro Vás

Domluvme si návštěvu v mé privátní praxi v centru Brna nebo můj příjezd na Vaše pracoviště

O MNĚ

Vycházím z přesvědčení, že každý klient si zaslouží péči odborníka s patřičnou kvalifikací a adekvátní mírou zkušenosti. V této souvislosti se ve vztahu k oblastem svého působení opírám o 12 let absolvovaného univerzitního vzdělávání, 10 let osobnostního a profesního rozvoje v dlouhodobých výcvicích, přes 150 hodin supervize vlastní práce a celkem 20 let zkušeností s prací v oboru. Neexperimentuji. Jsem si plně vědom, s čím Vám mohu v daný okamžik pomoci a kdy je zapotřebí do procesu zapojit i jiného experta (lékaře, právníka, sociálního pracovníka apod.). Mám osobní přístup a zajímám se. Domluvíme-li se na spolupráci, budu zde ve vymezeném čase jen pro Vás a udělám maximum pro úspěšné naplnění cílů, na nichž jsme se domluvili. Nestane se, že bych přicházel pozdě, vyřizoval během konzultací telefonáty s jinými klienty, ztrácel přehled o obsahu minulých setkání nebo snad v průběhu práce usínal. Důsledně se pohybuji v mantinelech etiky. Při své práci se striktně řídím etickými principy a kodexy stavovských organizací, jichž jsem členem. Zaručuji plnou diskrétnost. Veškeré informace, které o Vás v průběhu naší spolupráce získám, zůstanou v naprostém bezpečí u mě - neposkytuji služby hrazené zdravotními pojišťovnami a nemusím proto nikomu předávat osobní údaje svých klientů. Výjimku tvoří, tak jako u všech pomáhajících pracovníků, pouze případy, kdy mne mlčenlivosti zbavuje v trestně-právních kauzách současný právní řád. Dobré věci se zkrátka snažím dělat dobře! <a href="http://www.kolar-psychoterapeut.cz/o-mne">Více...</a>