Kdo jsem

Psychoterapeut Brno, Supervize Brno, Lektor Psychologie

Profesionalita – Etika – Diskrétnost – Osobní přístup

Psychoterapeut, lektor a supervizor působící v Brně a okolí

Už 40 let se snažím hledat nové cesty. Je-li dobrá ta kratší, nepotřebuji zkoušet delší.  Ztratím-li se, zastavím a nahlédnu do mapy. Není-li mapa, rád ji vytvořím. Rozbije-li se po cestě něco, nevyměňuji, ale snažím se opravovat. Co nemám, bez toho se klidně obejdu. Nezkouším, raději to rovnou udělám. Když neumím, naučím se. S lidmi je mi moc dobře, ale ne vždy víc hlav víc ví.

Vycházím z přesvědčení, že každý klient si zaslouží péči odborníka s patřičnou kvalifikací a adekvátní mírou zkušenosti. V této souvislosti se ve vztahu k oblastem svého působení opírám o 12 let absolvovaného univerzitního vzdělávání, 10 let osobnostního a profesního rozvoje v dlouhodobých výcvicích, přes 150 hodin supervize vlastní práce a celkem 20 let zkušeností s prací v oboru.

Neexperimentuji. Jsem si plně vědom, s čím Vám mohu v daný okamžik pomoci a kdy je zapotřebí do procesu zapojit i jiného experta (lékaře, právníka, sociálního pracovníka apod.). Mám osobní přístup a zajímám se. Domluvíme-li se na spolupráci, budu zde ve vymezeném čase jen pro Vás a udělám maximum pro úspěšné naplnění cílů, na nichž jsme se domluvili. Nestane se, že bych přicházel pozdě, ztrácel přehled o obsahu minulých setkání nebo snad v průběhu práce usínal.

Důsledně se pohybuji v mantinelech etiky. Při své práci se jako psychoterapeut i supervizor striktně řídím etickými principy a kodexy stavovských organizací, jichž jsem členem. Zaručuji plnou diskrétnost. Veškeré informace, které o Vás v průběhu naší spolupráce získám, zůstanou v naprostém bezpečí u mě – neposkytuji služby hrazené zdravotními pojišťovnami a nemusím proto nikomu předávat osobní údaje svých klientů. Výjimku tvoří, tak jako u všech pomáhajících pracovníků, pouze případy, kdy mne mlčenlivosti zbavuje v trestně-právních kauzách současný právní řád. Dobré věci se zkrátka snažím dělat dobře!


VZDĚLÁNÍ A VÝCVIKY
PRAXE
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST