Psychoterapie a poradenství

Psychoterapie a poradenství

psychoterapie-poradenství-brno-psychoterapeut-brno

„Nemáte-li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou budoucnost“.
T. Dreiser

Životní cesta nás někdy zavede do slepé uličky, z níž marně hledáme cestu ven. Jak psychoterapie, tak také poradenství představují cennou příležitost, jak ji znovu nalézt.

Psychoterapie nebo poradenství?

Hranice mezi psychoterapií a poradenstvím bývá v reálné praxi velmi křehká a snaha o jejich jednoznačné vymezení a odlišení se stává spíše předmětem častých akademických diskusí mezi odborníky než skutečnou potřebou samotných uživatelů konkrétnímu rozdílu mezi těmito dvěma přístupy opravdu rozumět.

V zásadě lze říci, že zatímco se poradenství zaměřuje na řešení problému, s nímž je klient aktuálně konfrontován (např. ztráta zaměstnání, rozvod, výběr školy, úmrtí blízkého, šikana) a poradce zde v roli experta usiluje o mobilizaci vnitřních a vnějších zdrojů klienta potřebných k jeho překonání, zvyšuje jeho citlivost vůči nedohlédnutým souvislostem, dodává informace, návody apod., psychoterapie směřuje více a hlouběji k samotnému člověku, pomáhá mu objevit, proč myslí, cítí a jedná tak, že je s tím nespokojen a podporuje jej k uskutečnění takových změn, které jeho prožívání a chování učiní trvale uspokojivějším (viz např. Corsini, Wedding, 2008).

Z časového hlediska bývá většina poradenských zakázek vyřešena zpravidla v průběhu jedné až šesti konzultací, psychoterapeutická práce vyžaduje oproti tomu obvykle pravidelná setkávání po dobu několika týdnů či měsíců, někdy i let.


Kdy a s čím mě oslovit?

Spektrum potíží, se kterými se lidé obvykle obracejí na psychoterapeuta, je relativně pestré a většina z nich na počátku stejně často netuší, s čím přesně potřebují pomoci (k vyjasňování dochází až v průběhu prvního setkání).

O návštěvě se nicméně hodí uvažovat např. ve chvíli, kdy:

trpíte úzkostmi, které Vás obtěžují a omezují

se často cítíte špatně, přestože z lékařského hlediska se zdá být vše v pořádku

zažíváte často pocity jako je smutek, stud, vina, zloba, nenávist nebo si stále připadáte někým sledován/a či pozorován/a

očekáváte ve svém životě výrazné změny a máte z nich obavu

přestáváte být spokojený/á v partnerském vztahu

Vás trápí opakující se problémy s druhými lidmi (autoritami, partnerem, kolegy, rodiči atd.)

máte potíže se zvládáním náročných či naopak zcela běžných situací (v práci, rodině, ve výchově, mezi přáteli apod.)

se cítíte být pod velkým tlakem kvůli dluhům, ztrátě zaměstnání, nevěře, rozchodu či rozvodu, vážnému onemocnění, úmrtí blízkého apod.

máte pocit, že se z Vašeho života vytratila radost a pohoda a připadáte si v depresi

si připadáte vyčerpaný/á a chybí Vám chuť do života

Váš život komplikuje užívání alkoholu, drog, internetu, hraní hazardních her, nadměrná konzumace potravin apod.

Vám přináší sebedestruktivní jednání uspokojení nebo se zabýváte myšlenkou na sebevraždu


Co můžete čekat od naší spolupráce?

V průběhu vzájemné spolupráce se snažím o vytvoření autentického a partnerského vztahu založeného na důvěře, respektu a otevřeném dialogu. Psychoterapie a poradenství mohou být totiž účinné pouze tehdy, je-li do jejich průběhu klient skutečně aktivně zapojen (je např. ochotný otevřeně sdílet své pocity a zážitky a intenzivně na sobě pracovat), což předpokládá, aby terapeutický či poradenský proces probíhal v oboustranně komfortním a bezpečném prostoru.

Nebudu Vám rovněž diktovat žádná rychlá a univerzální řešení, ani poskytovat recepty na šťastný a spokojený život. Spíše se společně pokusíme porozumět reálné podstatě Vašich obtíží a nalézt Váš vlastní a unikátní způsob jejich řešení, jenž se ukáže být funkční.

Konkrétní pojetí mé práce vychází především z výcviků a dalšího odborného vzdělání, které jsem v minulosti absolvoval. Jde zejména o integrativní přístup k psychoterapii a poradenství, v jehož rámci se původní východiska dynamické a interpersonální psychoterapie otevírají inspiraci dalších systémů a terapeutických škol (systemická psychoterapie, gestalt terapie, kognitivně behaviorální terapie apod.), a to tak, aby mohl být v určitých situacích volen vždy takový terapeutický postup, jenž vyhovuje klientovým potřebám a představuje rovněž nejkratší a nejšetrnější možnou cestu ke stanovenému cíli.

Řídím se etickým kodexem Evropské psychoterapeutické asociace (EAP), který v současnosti patří k nejvíce respektovaným světovým standardům psychoterapeutické práce (přeložená verze zde).

Máte zájem o spolupráci? Neváhejte mě kontaktovat (k návštěvě nebudete potřebovat doporučení lékaře!).