Ceník

Ceník

Ceník-služeb-Brno-Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

„Cena je, co zaplatíme, hodnota, co dostaneme“. Warren Buffett

Ceník poradenských a psychoterapeutických služeb:

Individuální poradenská nebo psychoterapeutická konzultace ………………………………………………………………… 1000,- Kč
Párová poradenská nebo psychoterapeutická konzultace ……………………………………………………………………….. 1000,- Kč
Příplatek za konzultaci mimo pracovní dobu ……………………………………………………………………………………………. 200,- Kč


Ceník supervizních služeb:

Případová supervize (individuální, skupinová) ………………………………………………………………………………………….. 1000,- Kč
Týmová supervize …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1000,- Kč
Supervize řízení ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1200,- Kč


Ceník lektorských služeb:

Ceny seminářů, workshopů, tréninků, výcviků a kurzů apod. jsou určovány individuálně v souvislosti s požadavky zadavatele, typem organizace, počtem účastníků, předpokládanou časovou dotací, materiálně technickou náročností akce, dojezdovou vzdáleností, potřebným počtem lektorů a dalšími případnými atributy.


 

Veškeré služby jsou poskytovány za přímou platbu, nehradí je zdravotní pojišťovny.

Délka jedné konzultace je ve všech případech 50 minut.

Za skupinami osob a týmy obvykle dojíždím, k ceně je pak zapotřebí započítat cestovné.

Pro osoby ve finanční tísni možná na základě individuální dohody sleva z ceny poradenských a psychoterapeutických služeb.

Ceník je platný od 1. ledna 2015.