Poskytované služby

Poskytované služby

Služby-psychoterapie-brno-supervize-brno-vzdělávání-rozvoj-psychoterapeut-lektor-supervizor

Vyberte si z nabídky poskytovaných služeb

Jaké služby Vám mohu nabídnout?

V rámci své privátní praxe v Brně poskytuji zejména individuální a párovou psychoterapii a poradenství, a to jak jednorázového či krátkodobého charakteru, tak v podobě dlouhodobé systematické práce s klientem na jeho obtížích a životních nesnázích, dále pak služby vzdělávací zaměřené zejména na oblast osobnostně sociálního rozvoje, práci se skupinou a klientem, práci s reflexí, rozvoj měkkých dovedností (soft skills) a další související témata aplikované psychologie, pedagogiky a didaktiky. Pro stávající či budoucí profesionály (psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, učitele, vychovatele apod.) nabízím rovněž služby supervizní – individuální a skupinovou supervizi případovou, týmovou a pro vedoucí pracovníky také supervizi řízení.

 


Životní cesta nás někdy zavede do slepé uličky, z níž marně hledáme cestu ven.
Jak poradenství, tak také psychoterapie mohou být cennou příležitostí, jak ji znovu nalézt.

psychoterapeut-lektor-supervizor

Psychoterapie a poradenství

Pracujete s klienty nebo se na tuto práci teprve připravujete?
Možná by se vám hodila nová znalost, dovednost, nebo snad jen jiný úhel pohledu či inspirace.
Učíme se přece celý život!

psychoterapeut, lektor, supervizor

Vzdělávání a rozvoj

Supervize je užitečným nástrojem profesionální podpory pracovníků.
Nabízí možnost vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, hledat a nacházet nová řešení rozmanitých profesních situací apod.

psychoterapeut, lektor, supervizor

Supervizní služby